cz    en
img_ilu
architect Architect
type Type
place Place
.
international International
cz CZ
partners Partners
links Links
contact Contact
.
.
Home
This page runs under Czech working group of DOCOMOMO International and has been created with the support of the Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic. You can find here information about Czech Architecture of Modern Movement.

You can search by names of architects, places or types of buildings. It would be our pleasure if this page was usefull to you.

 

Stránka je provozována českou pobočkou DOCOMOMO International a vznikla za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Najdete zde informace o českém moderním hnutí v oblasti architektury.

Vyhledávat můžete podle jména architekta a místa nebo typologického druhu stavby. Bude nás těšit, pokud vám tato stránka bude k užitku.