cz    en
img_ilu
architekt Architekt
druh Druh
misto Místo
.
international International
cz CZ
partneri Partneři
odkazy Odkazy
kontakt Kontakt
.
.
Domů
Ernst Wiesner
Datum a místo narozeni:
21.01.1890, Malacky
 
Datum a místo úmrtí:
15.07.1971, Liverpool
Narozen 21. ledna 1890 v Malackách na Slovensku. V letech 1900-1908 vystudoval reálné gymnízium v Brně. Poté studoval architekturu na vysoké škole technické technické a Akademii výtvarných umění ve Vídni v atelieru F. Ohmanna, kde získal státní cenu za diplomní projekt. Po studiích působil jako 1. asistent v atelieru F. Ohmanna. V letech 1914-1918 absolvoval vojenskou službu v Polsku, Jižních Tyrolích a Dalmácii, po návratu si otevřel vlastní atelier ve Vídni. Roku 1919 odešel do Brna, kde provozoval atelier až do emigrace do Anglie 15. března 1939. V Brně bydlel na Pekařské 10, kde měl rovněž atelier. V letech 1940-1943 působil jako architekt County Coouncil of Cumberland v Carlise, poté se do konce války (1943-1945) účastnil 2. zahraničního odboje jako poradce exilové vlády. 1945-1948 byl činný jako architekt v Londýně, poté do roku 1960 působil na školách architektury univerzit v Oxfordu (1948-1950) a Liverpoolu (1950-1960). Roku 1966 byl vyznamenám stříbrnou pamětní medailí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v brně za zásluhy o rozvoj moderní výtvarné v Brně a za účast ve 2. čs. zahraničním odboji, v roce 1969 byl jmenován čestným dokotrem na téže univerzitě. V Liverpoolu poté vykonával praxi až do smrti 15.7. 1971. Člen Sdružení architektů (Sdružení stavební tvorby), Gemeinde der deutschen Architekten, Brněnského Devětsilu, československé skupiny CIAM (Mezinárodní kongresy moderní architektury), poradního regulačního sboru pro Velké Brno, Spolku stavebních techniků.
 
Výběr z prací: